Motywacja – korzyści w codziennym życiu

Motywacja według Deci i Ryana, znana również jako teoria autodeterminacji (TAD), to jeden z najbardziej wpływowych modeli wyjaśniających, jak i dlaczego ludzie decydują się na określone działania. Edward Deci i Richard Ryan, psycholodzy z Uniwersytetu Rochester, zdefiniowali motywację jako wewnętrzny proces, który pobudza, kieruje i podtrzymuje zachowanie w kierunku osiągnięcia celu. Ich teoria podkreśla znaczenie…